78,00 kr.">

Cleaning Wipes

Vare nr: F780000

78 kr.

Cleaning Wipes fra MyMed: Disse servietter er effektive og miljørigtigte rengøringsservietter til hårde overflader. De fjerne nemt snavs, fedt o.lign. fra borde, gelændere, lamper, dørhåndtag og andre hårde, ikke porøse overflader. Efterlader en ren og blank overflade. Uden tilsat farve og parfume - for at skåne dig og miljøet.

Anvendelse: Klar til brug. En til to serivettet trækkes op af boksen, aftør derefter overfladen eller objektet. 

 

Indhold: En pakke desinfektionsservietter indeholder cirka 100 stk miljørigtige servietter. 

Ingredienser: <1% Nonioniske tensider, glycoler, komplexbindere og konserveringsmidler. 

pH værdi: 7,0 

Bemærk! Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs derfor altid faremærkningen på produktet samt dets oplysninger før anvendelse. 


GHS02_flamme H225 - Meget brandfarlig væske og damp

Produkter mærket med dette faresymbol bør ved håndtering undgå følgende.

  • Åben ild, gnister og tobaksrygning.
  • Produktet udleder brandfarlig damp 

 

GHS07_exclam-1 H319 - Forsager alvorlig irritation i øjnene 

Produkter mærket med dette faresymbol indikerer at du som bruger bør være opmærksom på følgende. 

  • Kan forårsage irritation af luftvejene
  • Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
  • Forårsager alvorlig øjenirritation
  • Farlig ved indtagelse

 

Skulle du have spørgsmål til produktet, er du mere end velkommen til at kontakte os ved at klikke her. Eller ved at anvende chatfunktionen i venstre side af skærmen.