78,00 kr.">

Desinfektionsservietter til overflader

Vare nr: F720000

78 kr.

Desinfektionsservietter til overflader: Effektiv desinfektionsserviet til fjernelse af bakterier på overflader og udstyr mv. Testet iht. EN13697 og er effektiv overfor bl.a. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hire og Pseudomonas aeruginosa. 

Anvendelse: Klar til brug. En til to servietter trækkes op af boksen, aftør derefter overfladen eller objektet, du ønsker at desinficere. 

Indhold: En pakke desinfektionsservietter til overflader indeholder cirka 100 stk miljørigtige servietter.

Ingredienser: <1% Desinfektionsmidler (ethanol, isopropyl alcohol, didecoldimonium chloride, chlorhexidine digluconate, phenoxyethanol, benzalkonium chloride)

pH værdi: 7,0

Klik her for at se sikkerhedsdatabladet for produktet. 

Bemærk! Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs derfor altid faremærkningen på produktet samt dets oplysninger før anvendelse. 


GHS02_flamme H225 - Meget brandfarlig væske og damp

Produkter mærket med dette faresymbol bør ved håndtering undgå følgende.

  • Åben ild, gnister og tobaksrygning.
  • Produktet udleder brandfarlig damp 

 

GHS07_exclam-1 H319 - Forsager alvorlig irritation i øjnene 

Produkter mærket med dette faresymbol indikerer at du som bruger bør være opmærksom på følgende. 

  • Kan forårsage irritation af luftvejene
  • Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
  • Forårsager alvorlig øjenirritation
  • Farlig ved indtagelse

 

Skulle du have spørgsmål til produktet, er du mere end velkommen til at kontakte os ved at klikke her. Eller ved at anvende chatfunktionen i venstre side af skærmen.