18,74 kr.">

Håndsprit spray "to go" 85% | 200 ml

Vare nr: F207005

18,74 kr.

Håndsprit Spray "TO GO" 85% fra MyMed fåes i en 200ml flaske, som er ideel til dig der for eksempel er på farten og ønsker at desinficere dine hænder.

Egenskaber: 

  • Effektiv mod bakterier og vira
  • Håndsprit 85% 
  • Virker fugtbevarende og sikre bløde hænder
  • Praktisk spray til nem og hygiejnisk dosering 

Anvendelse: Hånddesinfektionen bør som hovedregel altid anvendes på rene og tørre hænder, og anvendes som et alternativ til håndvask. Doseringen bør være cirka 3ml. Håndspritten påføres og masseres godt ind, til hænderne er helt tørre. 

Produktet Indeholder glycerin der virker fugtbevarende og sikre bløde hænder, også ved hyppigt brug gennem hele dagen. 

Advarsel: Meget brandfarlig væske og damp. Forsager alvorlig øjenirritation. Ved kontakt med øjne: Skyl forsigtigt øjet/øjnene med vand i flere minutter. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring beholderen samt etiketten. 

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares på et godt ventileret sted, og opbevares køligt. 

Indhold: 200 ml. 

Her hos MyMed indkøber vi kun aktivstoffer fra vores leverandører, til vores biocidprodukter, som er fra artikel 95.

Klik her for at se sikkerhedsdatabladet for produktet. 

Bemærk! Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs derfor altid faremærkningen på produktet samt dets oplysninger før anvendelse. 


GHS02_flamme H225 - Meget brandfarlig væske og damp

Produkter mærket med dette faresymbol bør ved håndtering undgå følgende.

  • Åben ild, gnister og tobaksrygning.
  • Produktet udleder brandfarlig damp 

 

GHS07_exclam-1 H319 - Forsager alvorlig irritation i øjnene 

Produkter mærket med dette faresymbol indikerer at du som bruger bør være opmærksom på følgende. 

  • Kan forårsage irritation af luftvejene
  • Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
  • Forårsager alvorlig øjenirritation
  • Farlig ved indtagelse

 

Skulle du have spørgsmål til produktet, er du mere end velkommen til at kontakte os ved at klikke her. Eller ved at anvende chatfunktionen i venstre side af skærmen.