40,45 kr.">

Overfladedesinfektion spray 85% | 1 liter

Vare nr: F207023

40,45 kr.

Overfladedesinfektion 85% fra MyMed kommer i en 1 liters flaske med trigger spray. Produktets størrelse og indhold gør det særdeles ideelt til desinfektion i større omfang af overflader, inventar og lignende. Trigger sprayeren er også ideel hvis du ønsker at fordele produktet let ud på den overflade du ønsker at desinficere. 

Egenskaber: 

  • Effektiv mod bakterier og vira
  • Overfladedesinfektion 85% 
  • Til desinfektion af overflader, håndtag o.lign.
  • Praktisk trigger spray 

Anvendelse: Overfladedesinfektionen er til desinfektion af overflader, inventar o.lign. f.eks. håndtag, bordplader og toiletsæder. Test altid på et ikke synligt sted før brug, for at sikre at overfladen tåler produktet.  

Advarsel: Meget brandfarlig væske og damp. Forsager alvorlig øjenirritation. Ved kontakt med øjne: Skyl forsigtigt øjet/øjnene med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. fortsæt skylningen. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring beholderen samt etiketten. 

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares på et godt ventileret sted, og opbevares køligt. 

Indhold: 1000 ml. 

Her hos MyMed indkøber vi kun aktivstoffer fra vores leverandører, til vores biocidprodukter, som er fra artikel 95.

Klik her for at se sikkerhedsdatabladet for produktet 

Bemærk! Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs derfor altid faremærkningen på produktet samt dets oplysninger før anvendelse. 


GHS02_flamme H225 - Meget brandfarlig væske og damp

Produkter mærket med dette faresymbol bør ved håndtering undgå følgende.

  • Åben ild, gnister og tobaksrygning.
  • Produktet udleder brandfarlig damp 

 

GHS07_exclam-1 H319 - Forsager alvorlig irritation i øjnene 

Produkter mærket med dette faresymbol indikerer at du som bruger bør være opmærksom på følgende. 

  • Kan forårsage irritation af luftvejene
  • Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
  • Forårsager alvorlig øjenirritation
  • Farlig ved indtagelse

 

Skulle du have spørgsmål til produktet, er du mere end velkommen til at kontakte os ved at klikke her. Eller ved at anvende chatfunktionen i venstre side af skærmen.